مدیریت کیفیت

شرکت غدیر همواره به‌دنبال رضایت مشتری است. بر همین اساس، در این شرکت یک سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO/TS 29001:2020 و ISO 9001:2015 پیاده‌سازی شده است. مدیران و کارکنان این شرکت خود را متعهد می‌دانند که در انجام وظایف فردی خود، از مقررات سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO/TS 29001:2020 و ISO 9001:2015 پیروی کنند. ما باور داریم که سیستم مدیریت کیفیت یکی از الزامات استراتژیک اصلی به منظور بهبود مستمر فرآیند تولید و محصولات و در نتیجه، ایجاد مزیت‌های رقابتی برای شرکت و مشتریان است.

گواهینامه تضمین کیفیت
ISO 9001:2015

گواهینامه تضمین کیفیت
ISO 29001:2020

مدیریت محیط زیست

ما بر این باور هستیم که کسب و کارها مسئول دستیابی به بهترین شیوه‌های زیست محیطی و عملکرد به شیوه‌ای پایدار هستند. بنابراین ما متعهد به کاهش اثرات زیست محیطی و بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی خود به عنوان بخشی جدایی ناپذیر و اساسی از استراتژی تجاری و روش‌های عملیاتی خود هستیم. در این شرکت، هر سال، خط مشی و اهداف زیست محیطی توسط مدیریت شرکت تدوین، اجرا و با هدف بهبود مستمر دنبال می‌شود. برای این منظور، ما از الزامات، قوانین و آیین نامه‌های عملی استاندارد ISO 14001:2015 پیروی می‌کنیم.

گواهینامه حفظ محیط زیست
ISO 14001:2015

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

شرکت غدیر متعهد است که از سلامت و ایمنی کارکنان خود و سایر افرادی که تحت تأثیر فعالیت‌های تجاری آن قرار می‌گیرند، مانند مشتریان، تامین کنندگان و بازدیدکنندگان محافظت کند. برای این منظور، ما از الزامات، قوانین جاری و آیین‌نامه‌های عملی استاندارد ISO 45001:2018 پیروی می‌کنیم.

گواهینامه حفظ ایمنی و بهداشت شغلی
DIN ISO 45001 : 2018

تضمین کیفیت تولید تجهیزات ضدانفجار

فرآیند تولید تجهیزات و محصولات ضدانفجار در شرکت غدیر ممیزی شده و موفق به دریافت گواهینامه‌ی تضمین کیفیت QAN از مراجع معتبر اروپایی (NB) برای کلاس‌های حفاظتی d، e و i شده است.

گواهینامه ضد انفجار
ECM 21 ATEX-QS 4871 

گواهینامه ضد انفجار
ECM 20 ATEX 4702 X

برنامه‌ریزی منابع سازمانی

شرکت غدیر از سال 1389، با هدف کمک به بهبود فرآیندهای داخلی، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و پشتیبانی از عملیات تجاری خود، اقدام به تهیه و پیاده‌سازی سیستم اطلاعاتی یکپارچه برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) نموده است.

گواهی عضویت در سازندگان تجهیزات صنعتی

گواهینامه عضویت
16.01.2023