خدمات فنی و مهندسی

ارایه خدمات مختلف در زمینه مشاوره، طراحی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات پیچیده در صنایع مختلف

خدمات بازرسی و کنترل کیفیت

ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی ساخت سازه‌ها و قطعات، تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و قطعات استاندارد درحوزه‌های مختلف صنعتی

خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی و تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خاص ارائه خدمات بازرگانی در حوزه تامین تجهیزات و مهندسی خرید در صنایع نیروگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی

فهرست