کارگاه مونتاژ تابلوهای برق‌ 

ELECTRICAL PANEL ASSEMBLY WORKSHOP

شرکت غدیر دارای یک کارگاه اختصاصی به مساحت 1000 متر مربع برای مونتاژ تابلوهای برق صنعتی است. در این امکان مونتاژ و تست انواع تابلو برق‌های صنعتی نظیر پنل‌های توزیع، LV، PLC، تابلوهای کنترل، تابلوهای حفاظتی، جعبه تقسیم‌ها و نیز تابلوهای کنترل اطفاء حریق مطابق با استانداردهای بین المللی (IEC) وجود دارد.