کارگاه‌های رنگ‌آمیزی، اسیدشوئی و سندبلاست

SANDBLASTING, PICKLING AND PAINTING WORKSHOPS

شرکت غدیر علاوه بر کارگاه‌های اصلی، مجهز به سالن‌های اختصاصی و جداگانه‌ای برای فرآیندهای تکمیلی سندبلاست، اسیدشویی و رنگ‌آمیزی محصولات در زمینی به مساحت حدود 2000 متر مربع است.