کارگاه پایپینگ

PIPE FABRICATION WORKSHOP

برای پایپینگ، مونتاژ و تست تجهیزات و ابزارهای دقیق توربین سالن اختصاصی و ویژه‌ای در شرکت غدیر وجود دارد.

فهرست